พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 7 โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก กล่าวต้อนรับ และว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานงานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโกครั้งที่ 7เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอทุ่งตะโก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร วิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง บริษัทนเรศวรอินเตอร์กรุ๊ป และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเพื่อเผยแพร่วิทยาการเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำหน่ายผลผลิตและพืชพันธุ์ทางการเกษตร รวมถึงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม จนถึง 11 กันยายน 2565 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)