โครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาเกษตร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรจัดโครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาเกษตร ประจำปี 2565 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)