ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งยามรักษาการณ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 – 2 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)