เพลงประจำวิทยาลัย

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

[ฟังเพลง/ดาวน์โหลด]
เนื้อร้อง/ทำนอง : –

พวกเราเกษตรกรในอนาคตยึดมั่น
ร่วมใจกันสรรสร้างศึกษา
เพื่ออาชีพแห่งเราทุกคนก้าวหน้า
งานหนักทุกครามิหวั่น
ต่างรวมใจกัน หมั่นทำทุกทางใฝ่หา
วิชาเพื่อหวังทางสร้างตน
อีกเรานำไปรับใช้สังคมนำผล                  
ปวงชนเกษตรไทย ยงยืน”
(ร้องช้ำ 2 จบ)