ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ชุดปฏิบัติการโรคพืชและแมลง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ -1024x1024.png

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโรคพืชและแมลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คลิกที่นี่

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ชุดปฏิบัติการทางพืชศาสตร์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ -1024x1024.png

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางพืชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คลิกที่นี่

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชลธีพฤกษาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันน้อมรำลึกแด่อดีตเจ้าอาวาส ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ เพื่อใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลศพภายในวัด ในการนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมออกโรงทานให้แก่ผู้ร่วมงาน บริการ ข้าวเหนียว ไก่ทอด ณ วัดชลธีพฤกษาราม (ปากน้ำตะโก) ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ -1024x1024.png

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกวดราคาชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คลิกที่นี่

ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 440408415_877261974208036_3356182189200843634_n-1024x768.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประชุมชุมชน​ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4 ณ​ ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้​ อศ.กช. หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมทราย​ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 45

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 เพื่อหารือและลงพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชา อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ในปีการศึกษา 2567 วันที่สอง โดยมี นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุม และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน มอบนโยบายและให้คำแนะนำการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

“วันสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสแสะสรงน้ำขอพรพระพิรุณ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณลานอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

พิธีถวายราชสักการะ “วันจักรี”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ วางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่