การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ

Read more

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

Read more