โครงการฝึกอบรมการผลิตและการตลาดมังคุดคุณภาพ และโดรนเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more