ประชุมคณะประธานอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 5 -6 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะประธานอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อหารือและวางแผนเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ในปีการศึกษา 2567 โดยได้รับการเกียรติจาก โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุม และนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมการจัดงานภายใต้ ภายใต้ชื่อ “เกษตรชายแดนใต้ เทิดไท้องค์อุปถัมภ์ ผู้นำนวัตกรรม วัฒนธรรมพหุภาคี นครีสโตย” จาก นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีสตูล ณ ห้องประชุมนครีสโตย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

พิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทุ่งตะโก ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

แนะแนวนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายชวนากร ฉิมเรศ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และร่วมแนะแนวนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมพิธีรับพระราชพระบรมฉายาลักษณ์

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นางกาญจนา นาคนิยม ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดภาพ 8.25 x 11.75 นิ้ว เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชลธีพฤกษาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันน้อมรำลึกแด่อดีตเจ้าอาวาส ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ เพื่อใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลศพภายในวัด ในการนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมออกโรงทานให้แก่ผู้ร่วมงาน บริการ ข้าวเหนียว ไก่ทอด ณ วัดชลธีพฤกษาราม (ปากน้ำตะโก) ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

พิธีถวายราชสักการะ “วันจักรี”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ วางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และรับฟังแนวทางการพัฒนาวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายสถิตย์ จันทร์มณี ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเข้าเยี่ยมชม แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาประมง โดยมีคณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมนำขนมแจกเด็กที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำขนมปังปี๊ป จำนวน 2 ปี๊ป มาร่วมแบ่งปัน ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะทำงาน และคณะครูตัวแทนแผนกวิชา แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านพัฒนศึกษา 2. โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 3. โรงเรียนท่าแพราษฎร์พัฒนา 4 โรงเรียนบ้านคอกเหนก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566