ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ อกท.

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นางสาวอรุณวรรณ จุลเกตุ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยชุมพร และ นายชุตินันท์ คงท่าเรือ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยชุมพร และ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วยชุมพร ประกอบด้วย ประธานชมรมวิชาชีพ และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน อกท. เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ อกท. ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อน อกท.ระดับหน่วย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและวางพานพุ่ม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันนี้ – 5 มิถุนายน 2567

ผ่านระบบออนไลน์ https://sites.google.com/cpcat.ac.th/cpcatonline/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

“วันสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสแสะสรงน้ำขอพรพระพิรุณ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณลานอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฐานปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ หัวหน้างานทะเบียน ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม

ตรวจวัดพื้นที่และสำรวจพื้นที่ในการขอทำทางเชื่อมกับทางหลวง

เมื่อว้นที่ 12 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายงานพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานหมวดทางหลวงสวี ดำเนินการตรวจวัดพื้นที่และสำรวจพื้นที่ในการขอทำทางเชื่อมกับทางหลวง บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา 1)

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พบปะผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา 1) ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่ง 683/2566 รับรายงานตัว ณ อาคารอำนวยการ (ชั้น 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)

นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมชองยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชาที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ในโอกาสแรกที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สะพานท่านนางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

1. ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประธานกรรมการ

2. นายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการประเมิน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โดยมี นางสาวปิยะธิดา ยิ้มละไม นายก อกท. หน่วยชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารประกันคุณภาพ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร