รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา 1)

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พบปะผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา 1) ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่ง 683/2566 รับรายงานตัว ณ อาคารอำนวยการ (ชั้น 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร